ชื่อบทความ  ID01- การร่วมมือการปรับสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองบอนให้สวยงาม
ชื่อหมู่บ้าน   บ้านหนองบอน  ตำบลแสลงโทน   อำเภอแสลงโทน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์
ประเภท  :  ประชาชน

สิ่งที่ประทับใจ

                จากการได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลแสลงโทน  อำเภอแสลงโทน  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ มีนักเรียนประมาณ  100-200 คน ซึ่งอยู่ภายในชุมชนบ้านหนองบอน ซึ่งวันที่ 12 มิถุนายน 2564  ทางทีมงาน  “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยของเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลแสลงโทน มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ได้เข้าพื้นที่ เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนหนองบอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาทำความสะอาดให้น่าอยู่ สวยงาม เพื่อต้อนรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่1 ปี 2564 ซึ่งนอกจากนี้ทาง มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มอบเจลล้างมือ  แมส   ไม้กวาด  น้ำยาทำฆ่าเชื้อโรค ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองบอน

                    ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลแสลประโยงโทน อำเภอแสลงโทน  จังหวัดบุรีรัมย์  ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งทางทีมงานหวังว่าการทำงานช่วยเหลือทางโรงเรียนจะได้เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และนักเรียน


รูปภาพประกอบ

 

 


วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู