ชื่อบทความ : ID01 – การลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน หมู่ 6 หมู่ 7 ของตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : มู่ 6 และ หมู่ 7 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความนางสาวศรัณยา สวยรูป


สิ่งที่ประทับใจ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นกันเอง และในขณะที่มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ไปพบกับ
1. นางเขียด ทับประโคน อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 คุณยายเป็นคนอารมณ์ดี แข็งแรงมาก คุยสนุก ประทับใจคุณยายเขียดมาก ชวนคุยเก่งมากค่ะ

2. ชาวบ้านทำอาชีพเสริมสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับครอบครัว

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
1. มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากกลัวว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดี ทำให้มีการพูดจาที่ไม่ค่อยให้เกียรติเจ้าหน้าที่ ที่ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล
2. ส่วนมากชาวบ้านไปทำงานตอนกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านจึงเป็นปัญหาในการลงพื้นที่

การแก้ปัญหา
1. พยายามอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลคืออะไร และไม่ตอบโต้เวลาชาวบ้านไล่หรือมีอารมณ์ใส่
2. ไปเก็บข้อมูลช่วง 16.00-18.00 น.


ภาพกิจกรรม


อื่นๆ

เมนู