ชื่อบทความ : ความประทับใจชุมชน หมู่ 6 หมู่ 7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ 6 และ หมู่ 7 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายจิรวัฒน์ ตาประโคน


สิ่งที่ประทับใจ
ณ วันที่11 เมษายน 256 – 13เมษายน 2564 ที่ตำบลบ้านแสลงโทน จะมีประเพณีแห่ตาปู่บ้านแสลงโทนและพระเพณีสงกานต์โบราณแสลงโทน ปีนีมีการแห่รอบหมู่บ้าน 3 วัน โดยจะมีรถแห่ของแต่ละหมู่บ้านจะแห่วนรอบหมู่บ้าน จะมีประชาชนทั้งคนในพื้นที่แสลงโทนและใกล้เคียงเข้ามาร่วมประเพณีแห่ตาปู่จำนวนมาก
ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
เนื้องด้วยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระบาดรอบที่สาม ทำให้ลำบากในการเก็บข้อมูลต้องใส่หน้ากากการสื่อสารก็จะไม่สะดวก และประเพณีแห่ตาปู่วันที่ 12-13 ทำให้งดการแห่โดยทางอำเภอประโคนชัยไม่อนุญาติให้จัดเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
การแก้ปัญหา
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่ตาปู่ในวันที่11-เมษายน 2564ให้มากที่สุด และแต่งกายให้ตัวเองป้องกันการติดเชื้อใส่หน้ากากเว้นระยะห่าง ศึกษาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ต
ภาพกิจกรรม

วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู