ชื่อบทความ : ID01 ความประทับใจวัดแสลงโทน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พื้นที่ :  หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงโทน  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  :   นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์

ประเภท  :  ประชาชน


สิ่งที่น่าสนใจ/ ความประทับใจ

              หลังจากได้สำรวจพื้นที่ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย  อยู่อย่างพอเพียง ผู้คนในหมู่บ้านช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดี  และมีแขกไปเยือนแบบพวกคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ทางชาวบ้านก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี   และได้ให้ความรู้ต่างๆ สิ่งที่ประทับใจที่ตำบลแสลงโทน คือ “วัดบ้านแสลงโทน” ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ98% นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ1%นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆอีกร้อยละ 1% เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือกันอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ที่ 121/2 หมู่1 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชาวบ้านที่ศรัทธาและหน่วยงานอื่นๆร่วมกันสร้างวัดและศาลาอเนกประสงค์ต่างๆ

                 ปัจจุบันทางวัดบ้านแสลงโทนได้มีจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชาประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา คือ ในตอนเช้า ชาวบ้านในชุมชนมีการทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้ มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีอีกกิจกรรมที่ทางวัดบ้านแสลงโทนได้จัดสร้างคีอ “การเททองหล่อพระประธานปางพุทธชินราช” ซึ่งเป็นที่นับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนได้ประดิษฐานไว้ที่  ศาลาสิทธิญาณโสภณ    ซึ่งศาลาสิทธิญาณโสภณสามารถบรรจุคนได้มากกว่า 200 คนขึ้นไป


ภาพประกอบ

             

             

          

                             


วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู