ชื่อบทความ : ทำเจลล้างมือเองโดยสูตรแม่บ้าน รับสถานการณ์โควิด – 19
ชื่อหมู่บ้านบ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความนางสาวศรัณยา สวยรูป


จากสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน และรักษาสุขลักษณะที่ดีของร่างกาย ผลิตภัณฑ์หนึ่ง คือ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งประชาชนหาซื้อเป็นจำนวนมากจนผลิตภัณฑ์ขาดตลาดโดยวันนี้เรามีสูตรเจลล้างมือ โดยใช้สูตรแม่บ้าน  โดยมีส่วนประสมและขั้นตอนการทำดังนี้

อุปกรณ์และส่วนส่วนผสม
1. แอลกอฮอล์
2. น้ำกลั่น
3. คาร์โบพอล
4. กลีเซอรีน
5. TEA, สี, กลิ่นลาเวนเดอร์

ขั้นตอนการทำ
1. ละลายผงคาร์โบพอลกับน้ำกลั่น 2 ขวด ปริมาณ 2,000 กรัม คนจนเข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. จากนั้นเติม แอลกอฮล์ 4 ขวด ปริมาณ 4,000 กรัม
3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์
4. เติม TEA 8-10 หยด
5. หยดสีตามชอบ ใส่กลิ่นตาม
6. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

ข้อควรระวัง
“ควรใช้เจลแอลกอฮอล์เฉพาะมือเท่านั้น ห้ามสัมผัสหรือเช็ดล้างบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ใบหน้าและดวงตาโดยเด็ดขาด ไม่เปิดฝาทิ้งไว้ ไม่เก็บในที่มีแสงแดดส่องถึง ไม่เก็บไว้ในรถ เพราะจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยและเสื่อม

สถานที่จัดกิจกรม : โรงเรียนบ้านแสลงโทน

ประโยชน์ของเจลแอลกอฮอล์

ที่มา : https://1th.me/PzQZt

 


รูปภาพประกอบกิจกรรม

 


วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู