ชื่อบทความ ID01-บริบทหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน บ้านแสลงโทน

เจ้าของบทความ นายธนเสฏฐ์ พยัคฆาธร  ประเภท นักศึกษา

จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทหมู่บ้าน ณ บ้านแสลงโทน  หมู่2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 64 พบได้ว่าบ้านแสลงโทนมีความเป็นอยู่อาศัย ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีการปล่อยร้างมาระยะหนึ่ง และมีการก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นจนถึงปัจจุบัน  ภาษาที่ใช้ของประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร และนอกจากนั้นยังมี ภาษาไทย ไทยถิ่นอีสาน ส่วย ไทยเบิ้ง อยู่ปนปะกันไปในพื้นที่ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่แล้ว มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนา และค้าขายเพื่อหาเงินใช้ส้อยในชีวิตประจำวัน

การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19

จากที่ได้สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นนั้น พบได้ว่าประชากรได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกร หรือค้าขาย  เพราะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด- 19 ทำให้การค้าขายของประชากรซบเซา และขาดรายได้ ทำให้ต้องมีการกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมนอกระบบหรือในระบบ เพื่อมาใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งนี้แล้วประชากรได้มีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่แมส การล้างมือบ่อยๆ และเลี่ยงการออกไปเจอผู้คนที่อยู่กันเป็นกลุ่มหรือในพื้นที่แออัด

อื่นๆ

เมนู