ชื่อบทความ : ปรับภูมิทัศน์ต้อนรับการเปิดเทอมและทำเจลแอลกอฮอล์
ชื่อสถานที่ :
โรงเรียนบ้านหนองบอนและโรงเรียนแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :
นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์
         การจัดกิจกรรมทําเจลเเอลกอฮอล์จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเเสลงโทน โดยทีมงานโครงการและตัวแทนหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อํานวยการเเละคณะครูโรงเรียนบ้านเเสลงโทน ภายในงานกิจกรรมมีการเเลกเปลี่ยนความรู้เเละร่วมกันลงมือทําเจลเเอลกอฮอล์ และมอบเจลเเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับโรงเรียน
สูตรการทำเจลเเอลกอฮอล์
          1.น้ำกลั่น
          2.แอลกอฮอล์
          3.คาร์โบพอล
          4.กลีเซอรีน
          5.TEA
          6.สี
          7.กลิ่น
ขั้นตอนการผสมเจลเเอลกอฮอล์
          นำผงคาร์โบพอล 10 กรัม ผสมลงในน้ำกลั่น 250 ml. คนจนกว่าผงคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำแอลกอฮอล์ 1000 ml. กลีเซอรีน 30 ml. TEA 5-8 หยด ผสมให้เข้ากันสุดท้ายเติมสีและกลิ่นตามชอบ

การปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
          เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดการเสี่ยง การติดเชื้อโควิค-19

ผู้ดำเนินงานตำบลแสลงโทน มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองบอนโดยการทำความสะอาดบริเวรรอบโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด รวมทั้งจุดส่วนรวมที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งและง่ายต่อการแพร่เชื้อ หลังจากเสร็จกิจกรรมทางทีมงานได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทําความสะอาดให้กับโรงเรียน


ภาพประกอบกิจกรรม


วีดีโอประกอบบทความ

 

อื่นๆ

เมนู