ชื่อบทความ:  ID01-ร่วมแรงร่วมใจปรับสภาพแวดล้อมและมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19โรงเรียนบ้านหนองบอน                                           ตำบลแสลงโทน  

พื้นที่ :   บ้านหนองบอน หมู่ที่5   ตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ:  นางสาวธัญธารีย์   ธรรมวัฒน์กิตติ


ร่วมแรงร่วมใจปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองบอน 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนการเปิดภาคเรียน  ปี2564  เป็นวันที่  14  มิถุนายน 2564 หลายโรงเรียนต้องเรียนทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน   นักศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลดการเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิค-19  และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองบอนก็ได้ เลื่อนการเปิดเทอมเป็นวันที่ 14  มิถุนายน 2564  เช่นกัน ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลแสลงโทน
อำเภอประโคนชัย    จัหวัดบุรีรัมย์
               โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยของเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลแสลงโทน มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   ได้ประชุมปรึกษากันก่อน การเปิดภาคเรียนเราร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนบ้าน หนองบอน   ได้ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรม   วันที่ 12  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา ทุกคนแบ่งหน้าที่กันเริ่มจากทำความสะอาดบริเวณตัวอาคาร   ในห้องเรียน    ห้องน้ำ    ห้องประชุม    สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน    ถนนภายในโรงเรียน    เช็ดทำความสะอาด โต๊ะ  เก้าอี้  ตรงที่จับตามประตู่   หน้าต่าง    ทำความสะอาดร่องน้ำหน้าอาคารเรียน   ทุกคนช่วยกันทำกิจกรรมให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
             กิจกรรมที่เพิ่มเติม คือ การมอบเจลล้างมือ  หน้ากากอนามัย  น้ำยาทำความสะอาด   ไม้กวาด  ให้ทางโรงเรียนไว้ใช้ช่วงเปิดเทอม   และได้รับการขอบคุณจากคุณครู   เจ้าหน้าที่   มาตอนรับทีมงานเป็นอย่างดี    ช่วงที่ทำกิจกรรมได้พูดคุยกับคุณครูท่านหนึ่ง ว่าท่านดีใจมาก ที่ทีมงานได้มาช่วยปรับสภาพแวดล้อมในครั้งนี้   เพราะถ้าให้ท่านทำเองคงใช้เวลา ประมาณ  3-4  วัน  ท่านจึงฝากขอบคุณโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้จัดกิจกรรมให้ทางโรงเรียนบ้านหนองบอนในครั้งนี้ด้วย    เพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ  แห่งหนึ่ง
ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้คุณครู   และเจ้าหน้าที่  ก่อนเปิดภาคเรียนได้เป็นอย่างดีคะ   ผู้เขียนเองก็รู้สึกประทับใจกับการตอนรับของคุณครู  เจ้าหน้าที่  ของโรงเรียนบ้านหนองบอน  ถ้ามีโอกาสอยากไปจัดกิจกรรมอื่นๆให้ทางโรงเรียนอีกสักครั้งหนึ่งคะ    


ภาพกิจกรรม


วีดีโอ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู