ชื่อบทความ : ลงพื้นที่ช่วงเชื้อโรคโควิด 19 ระบาด หมู่ 6 บ้านแสลงโทน
พื้นที่ : หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศรัณยา สวยรูป


         การเก็บข้อมูล

        การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเว็บไชต์ของ u2t หมู่ที่ 6 บ้านแสลงโทน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด   2.ที่พัก/โรงแรม  3.ร้านอาหารในท้องถิ่น  4.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  5.เกษตรกรในท้องถิ่น    6.สัตว์ในท้องถิ่น  7.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  8.แหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปบางส่วนแล้ว พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 6 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

     การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในเดือนนี้มีความแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) ได้มีการแพร่ระบาดมาจนถึงตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่บ้านแสลงโทน ได้มีการดำเนินการป้องกันตามมาตราการโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยจากผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงโทน ได้ลงพื้นที่ และได้ลงไปสัมภาษณ์การป้องกันโควิดต่างๆ กับผู้นำชุมชน  ว่ามีการป้องกันโควิด 19 ยากลำบากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลต่างหวาดกลัวคนนอกพื้นที่ เนื่องจากอาจนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในชุมชนได้ ดิฉันจึงต้องทำการเก็บข้อมูลในส่วนที่สามารถเก็บได้เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง จึงจะสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามประเด็นที่กำหนด

        ดังนั้นหากเรามีความจำเป็นที่ต้องไปเก็บข้อมูลในสถานการณ์อันน่ากลัวเช่นนี้ ควรมีการป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น ล้างมือบ่อยๆ หรือล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของต่างๆ เว้นระยะห่าง 2 เมตรขึ้นไป และที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา


 

 

อื่นๆ

เมนู