ชื่อบทความ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
ชื่อหมู่บ้าน :
หมูุ่6 และหมู่7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


สิ่งที่เห็นและสิ่งน่าสนใจ
จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่6 และหมู่7 จะพบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเรียบง่าย แต่ในทางกลับกันคนช่วงอายุตั้งแต่ 23-60 ยังออกไปทำงานโดยมีเวลาหยุดพักน้อยมากหากได้มาเยือนหมู่บ้านแสลงโทน แต่จะครึกครื้นในช่วงเย็นของวันผู้คนเริ่มกลับจากที่ทำงานและมาหาอาหารเย็นในตลาดชุมชนรวมถึงรถเข็นขายของหน้าร้านทวีกิจ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านคือเกษตรกรทำนาเป็นหลักและรับจ้างทั่วไป และยังมีการทำอาชีพเสริมของชาวบ้านบางกลุ่มเช่นการทอเสื่อกกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การร้อยหูพวงมาลัยส่งขายให้ผู้ที่ทำพวงมาลัยในหมู่บ้าน การรับจ้างตัดและเย็บผ้าภายในบ้านของตัวเอง ผู้คนภายในชุมชนมีความเป็นกันเองให้ความร่วมมือยิ้มแย้มทักทายตลอดเวลาที่พบเจอ

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่
จากการลงพื้นที่ ชาวบ้านมักจะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าและกลับเข้าบ้านในช่วงเวลาเย็นจึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเก็บข้อมูล

การแก้ปัญหา
ลงพื้นที่ในช่วงเย็นของวันเพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อให้ผู้นำชุมชุมแจ้งให้กับชาวบ้านได้ทราบในระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล


ภาพประกอบกิจกรรม
วีดีโอประกอบบทความ

อื่นๆ

เมนู