ชื่อบทความ : สอนชาวบ้านในชุมชน ต.แสลงโทน ทำเจลล้างมือใช้ในครัวเรือนป้องกันโควิด – 19
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายจิรวัฒน์ ตาประโคน


การป้องกันโควิด – 19 ผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันโควิด – 19 เจลล้างมือซึ่งประชาชนหาซื้อเป็นจำนวนมาก เราเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมสอนชาวบ้านและผู้ที่สนใจทำใช้ด้วยตัวเอง

อุปกรณ์และส่วนส่วนผสม
1.น้ำกลั่น
2.แอลกอฮอล์
3.คาร์โบพอล
4.กลีเซอรีน

ขั้นตอนการทำ
1. ละลายผงคาร์โบพอลกับน้ำกลั่น 2 ขวด ปริมาณ 2,000 กรัม คนจนเข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. จากนั้นเติม แอลกอฮล์ 4 ขวด ปริมาณ 4,000 กรัม
3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์
4. เติม TEA 8-10 หยด
5. หยดสีตามชอบ ใส่กลิ่นตาม
6. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

ภาพประกอบกิจกรรม

วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู