ชื่อบทความ สำรวจข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด หมู่2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลักขณา ใจมาลา

วิธีการที่ใช้เก็บข้อมูล

การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในขณะที่สถานการณ์ของโควิดกำลังระบาดนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง เนื่องจากมีมาตรการต่างๆออกมาบังคับใช้ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ทำให้ไม่สะดวก จึงได้เปลี่ยนวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์แทน โดยได้ติดต่อไปทางผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประจำหมู่บ้านที่ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ย้ายกลับมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดและได้นำข้อมูลกรอกลงในระบบ

จากการสอบถามพบว่า หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีผู้ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดมีจำนวน 1 คน เป็นผู้ชาย ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ ตอนนี้ได้ทำการกักตัวอยู่

 

ปัญหาที่พบขณะเก็บข้อมูล

-ขาดช่องทางในการติดต่อขอข้อมูล

 

วิธีการแก้ปัญหา

-ติต่อไปยังผู้ที่ทำงานร่วมกันที่อยู่ในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลในการติดต่อกับ อสม. ผู้ที่ทำการรวบรวมข้อมูลเอาไว้

 

คลิปวีดีโอ

อื่นๆ

เมนู