1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01- อนุรักษ์สืบสานผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทอ 4 ตะกอแห่งบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 1 และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรีมย์

ID01- อนุรักษ์สืบสานผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทอ 4 ตะกอแห่งบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 1 และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรีมย์

ชื่อบทความ :  อนุรักษ์สืบสานผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทอ4 ตะกอแห่งบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 1 และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อหมู่บ้าน  :  บ้านแสลงโทน  ตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวธัญธารีย์   ธรรมวัฒน์กิตติ


สิ่งที่เห็นและประทับใจผ้าทอมือ ทอ4ตะกอ ย้อมสีธรรมชาติ
       จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่ที่  1  ตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่ามีการทอผ้า  ทอมือ  ย้อมสีธรรมชาติ   ประชากรในชุมชนที่ทอผ้า  ชื่อว่า  นางสมน้อย   โสประโคน อยู่บ้านเลขที่  374  หมู่ที่1     พี่สมน้อย ทอผ้าตั้งแต่  อายุ  15  ปี   แต่เดิมพี่สมน้อยเป็นคนในหมู่บ้านหนองใหญ่   อำเภอสตึก  อยู่บ้านเลขที่  31  หมู่ 2 ได้สมรสกับนายสุภาพ  โสประโคน   จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านแสลงโทน  หมู่ที่1จนถึงปัจุบันนี้    ในเรื่องของการทอผ้านี้พี่สมน้อยได้รับการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญามาจากคุณแม่เรือด  ยมรัมย์  และคุณยายอัว   ยมรัมย์   สมัยก่อนคุณแม่เรือด   ปลูกหม่อน   เลี้ยงไหมเอง     ทอผ้าไหมออกมาเป็นผืนผ้า   ผ้าสไบ   ผ้าถุง เสร็จแล้วนำผ้าเป็นผืนท่านจะเอามาตัดเย็บด้วยมือเป็นเสื้อผ้าให้ลูกๆได้สวมใส่   สีที่ใช้ย้อมจากสีธรรมชาติสมัยก่อนท่านใช้ ต้นเข  ส่วนที่ใช้คือแก่น  สีออกเหลืองทอง    สีจากลูกมะเกลือย้อมเย็น เป็นสีดำ    พี่สมน้อย ได้เรียนรู้เทคนิคการทอผ้า  4  ตะกอจากพี่สาวที่อำเภอสตึก    การทอผ้าฝ้ายมาเริ่มทอครั้งแรกที่บ้านแสลงโทน   ระยะเวลาในการเตรียมเส้นเครือใส่เฟื่อม  ทอแบบ 4  ตะกอ  สมมุติทอผ้า  หน้ากว้าง  1  เมตรยาว10เมตร ใช้ระยะเวลา   3  วัน  (ผ้าแบบลายตาราง)    จากที่ไปเยี่ยมชมการทอผ้า   อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ   กีทอผ้าของพี่สมน้อยทำขึ้นมาเองใช้ไม้ยูคาเป็นโครงสร้าง   ไม้ยูคาปลูกเองที่ทุ่งนา  ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เรามีแบบพอเพียงการใช้เฟื่อมทอผ้าแบบ  4  ตะกอ   เราสามารถทอได้  3แบบ    คือ  แบบ  2,3,4 ตะกอ
การทอแบบ   4  ตะกอ   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ทอลายลูกแก้ว    พี่สมน้อยชอบการทอผ้ามาตั้งแต่สาวๆ  โดยการทอผ้าออกมาแต่ละผืนด้วยความรักด้วยจิตนาการที่สร้างสรรค์   สวยงาม


รูปภาพประกอบกิจกรรม   

กีทอผ้าที่พี่สมน้อยทำขึ้นมาด้วยตนเอง จากไม้ยูคา

การทอแบบ 4 ตะกอ หรือเรียกว่าการทอลายลูกแก้ว

ภาพสัมภาษณ์พีสมน้อยประวัติการทอผ้า

การทอผ้าลายลูกแก้วหรือการทอแบบ 4 ตะกอ  ทอผสมแบบ 2 ตะกอ

ฝ้ายเส้นพุ่ง สีย้อมธรรมชาติย้อมมาจากใบสบู่เลือด

กีทอผ้าที่ใช้ต้นยูคาเป็นโครงสร้างแบบพอเพียง


ภาพวีดีโอ https://youtu.be/O6qyRN3_gAM

 

อื่นๆ

เมนู