ชื่อบทความ : อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือชุมชนแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัน จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


การอบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาผู้ดำเนินงานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษและอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการตลาดยุคใหม่ โดยสำนักงานพานิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายมอบความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานและสร้างรายได้จากงานฝีมือ รวมทั้งการจดสิทธิบัตรงานฝีมือให้กับทีมแม่บ้านแสลงโทนและผู้ดำเนินงาน


การสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อม
วัสดุอุปกรณ์
1.เสื้อยืด ควรเลือกเนื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ
2.สีย้อมผ้า สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เย็บผ้า หรือร้านเครื่องเขียน
3.ขวดพลาสติกสำหรับใส่สีย้อม สามารถหาได้ตามร้านขายเครื่องครัว
4. หนังยางเส้นใหญ
5. ถุงมือสำหรับกันเลอะ
ขั้นตอนที่ 1 : กางเสื้อยืดให้ราบแบนบนพื้น จากนั้นใช้มือหรือส้อมเริ่มม้วนจากตรงกลางจนขึ้นกลมเป็นรูปก้นหอยหรือมัดผ้าตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 : ใช้หนังยางรัดเพื่อแบ่งออกเป็นส่วนๆ
ขั้นตอนที่ 3 : ผสมน้ำเปล่าอุ่นกับเกลือและผงย้อมสีตามสัดส่วนที่เหมาะสมในขวดที่เตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 4 : เวลาลงสีตามใจชอบ โดยเลือกใส่สีให้แตกต่างกันตามส่วนที่แบ่งไว้ และพลิกกลับด้านเพื่อให้สีทั่วในแต่ละส่วน
ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อลงสีตามที่ต้องการแล้ว นำเสื้อใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อก ทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง หรือค้างคืนเพื่อให้ได้สีที่สดขึ้น จากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าและตากให้แห้งวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

อื่นๆ

เมนู