ชื่อบทความ อาชีพและภูมิปัญญาชุมชน หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน
พื้นที่ หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย

สิ่งที่เห็นและประทับใจ หรืออยากนำเสนออาชีพหมู่บ้านที่เก็บข้อมูล
          จากการลงพื้นที่ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริบทของชุมชน ผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนซึ่งผู้ลงพื้นที่ให้ความสนใจและรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้
          การประกอบอาชีพของคนในตำบลแสดงโทนโดยหลักๆมีอยู่หลายอาชีพ เช่น การทำเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ งานรับจ้างทั่วไป การค้าขาย รวมไปถึงอาชีพที่ใช้ฝีมืออย่างเช่น การทำเครื่องจักรสาน การทำขนมหวาน และการทอเสื่อซึ่งเป็นอาชีพที่ได้แสดงถึงฝีไม้ลายมือของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากที่ผู้ลงพื้นที่ได้กล่าวถึงนั้นคงจะพอทราบแล้วว่าอาชีพที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงพื้นที่นั่นคืออะไร อาชีพที่กล่าวถึงนี้คือการทำขนมหวานและการทอเสื่อนั่นเอง
         อาชีพการทอเสื่อของคนในตำบลแสลงโทนนั่นถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้มีการคัดลอกหรือเลียนแบบจากที่ไหน แต่เป็นการเรียนรู้และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ลวดลายในการทอเสื่อนั้นคนในชุมชนเป็นผู้คิดค้นและออกแบบเองจากความรู้และฝีมือที่สั่งสมมา ทำให้ได้เสื่อที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และงดงามอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าเสื่อที่ทออกมานั้นมีลวดลายที่สวยงาม แต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่บ้าง ทำให้การทอเสื่อทำรายได้ให้คนในชุมชนได้ไม่มากเท่าที่ควร แต่คนในชุมชนก็ยังคงรักและหวงแหนไม่เคยล้มเลิกในการทำอาชีพทอเสื่อ เพราะเป็นอาชีพที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่คนในชุมชนภูมิใจอีกด้วย
          อาชีพการทำขนมหวานอย่างไทย เช่น การทำข้าวต้มมัด สังขยา ขนมสอดไส้ ขนมเทียนหลายคนอาจสงสัยว่าอาชีพการทำขนมไทยน่าสนใจได้อย่างไรเนื่องจากสามารถพบเห็นได้ในทุกชุมชน ผู้ลงพื้นที่จึงจะอธิบายรายละเอียดดังนี้ อาชีพการทำขนมไทยนี้เป็นอาชีพที่ทำมาช้านานอย่างเดียวกับการทำเสื่อ ผู้ที่ทำอาชีพนี้ทำมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนกระทั่งปัจจุบันก็อายุมากแล้ว รวมแล้วทำมากว่า20-30 ปี ดังนั้นเรื่องรสชาติความอร่อยไม่ต้องพูดถึง เพราะรสชาตินั้นหวานมันอร่อยด้วยรสชาติที่ดั่งเดิมซึ่งหาทานได้ยากแล้ว การใส่ใจในกลวิธีการทำขนมทุกขั้นตอน การใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพ จึงทำให้ขนมไทยของตำบลแสลงโทนนั้นมีรสชาติที่อร่อยกว่าขนมไทยทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันอาจหาความอร่อยและกลมกล่อมได้ยากนั่นเอง
          จากที่ผู้ลงพื้นที่ได้กล่าวมานั้นคงจะพอนึกภาพได้แล้วว่าสิ่งที่น่าสนใจในบทความนี้เกี่ยวกับอาชีพของคนในตำบลแสลงโทนนั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ดั้งนั้นผู้ลงพื้นที่จึงขอจบบทความไว้เพียงเท่านี้ และจะกล่าวถึงสิ่งที่พบเห็นและน่าสนใจในตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องอื่นๆในบทความต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
          1. ช่วงเวลาที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลไม่ค่อยพบเจอผู้คนส่วนมากพบแต่ผู้สูงอายุ
          2. ชาวบ้านบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการเก็บร่วมรวมข้อมูล

การแก้ปัญหา
          เปลี่ยนช่วงเวลาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นเวลา 15.00 น. -18.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. -15.00 น. บางสัปดาห์

ภาพประกอบกิจกรรม

 

หลังจากเก็บต้นกกมา ก็นำต้นกกนั้นไปตากแดด

 

เก็บกกเพื่อใช้งานต่อไป

ที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ในการทำ

ที่สำหรับเตรียมอุปกรณ์ในการทำ
 

นำเชือกที่ใช้สำหรับทอเสื่อมาใส่ฟันไม้

 

 นั่งสอบถามข้อมูลขั้นตอนการทำต่างๆ

สอบถามการทำขนมไทยมาเป็น 30-40 ปี

คุณยายอธิบายขั้นตอนการขนมไทยอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับให้ชิม

คลิปวีดีโอตำบลแสลงโทน ประจำเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู