บทความประจำเดือนตุลาคม2564 กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

วันที่ 9ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง โดยออกสำรวจพื้นที่หน้าบ้านของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองเเต่ละบ้านของบ้านเเสลงโทน หมู่2 โดยมีอุปกรณ์ที่มอบให้เเต่ละบ้าน                                                                 โดยเริ่มจากบ้าน นางสุพิน เเปะประโคน

นางท้องนา ทวัณเวศ

นางประหยัด พรมประโคน

นางเฉลา นินประโคน

นางอาย ชัยศรีรัมย์

กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เช่นการจัดสวนดอกไม้ต้นไม้หน้าบ้านทำให้สะอาดตาหน้ามอง เเละอีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนมากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู