ชื่อบทความ : การนำลวดลายเสื่อกกที่ออกแบบโดยชาวบ้านชุมชนแสลงโทน มาใส่ในโปรแกรม Excel
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอัครพล กันรัมย์


การนำลวดลายเสื่อกกที่ออกแบบโดยชาวบ้านชุมชนแสลงโทน
มาใส่ในโปรแกรม Excel

ากการลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านในชุมชนตำบลแสลงโทนพบว่ามีประชากรส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเสริมในการทอเสื่อกกซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทอเสื่อมามากกว่า 10 ปี

ทางโครงการ u2t หรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงมีโครงการที่จะส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจการทอเสื่อกกของชาวบ้านในชุมชนแสลงโทนโดยมีโครงการที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันออกแบบลายเสื่อกกโดยการระบายสีบนตารางกระดาษ a4

จากนั้นกระผมจึงได้มีการนำลายเสื่อกกต่าง ๆ ที่ไม่แน่ได้มีการออกแบบบนกระดาษมาลงในโปรแกรม excel โดยวิธีการนำลายบนกระดาษมาลงในโปรแกรม excel นั้นมีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้คือ

1 ศึกษาว่าบนตารางในกระดาษมีทั้งหมดกี่แถวกี่คอลัมน์และสร้างตารางขึ้นมา

2 ระบายสีตามตารางที่แม่ได้ระบายลงไปโดยมีการนับจำนวนตารางว่ามีการระบายสีไปในช่องที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะทำให้ไลน์ที่ออกมาบนโปรแกรม excel มีความเหมือนหลายที่แน่ๆได้ออกแบบ 100%

โดยวัตถุประสงค์ของการนำลายเสื่อกกมาลงบนโปรแกรม excel นั้นจะช่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการส่งต่อข้อมูลไปหาบุคคลอื่น ๆ หรือสะดวกในการที่จะปริ้นเพื่อที่จะดูเป็นแบบอย่างโดยไม่ต้องไปถ่ายเอกสารที่อาจจะทำให้มีสีคาดเคลื่อนได้


รูปภาพประกอบกิจกรรม


วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู