ชื่อบทความ : องค์ประกอบการทำป้ายหน้าบ้าน ในโครงการหน้าบ้านหน้ามอง
พื้นที่ : ตำบลแสลงโทน
เจ้าของบทความ นายอมรเทพ ชัยภา


องค์ประกอบการทำป้าย

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เป็นเครื่องไดคัทตัด สติ๊กเกอร์ให้ตรงกับรูปทรงตามที่เราต้องการ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ที่เรามีจำหน่ายอยู่นี้ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์อื่นทั่วๆไป ก็ตรงที่ว่า ตัวเครื่องจะมีโปรแกรมที่สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านเครื่องพิมพ์ ที่ท่านใช้งานร่วมอยู่ด้วย

โปรแกรมตัดสติ๊กเกอร์
 เป็นโปรแกรมที่มีไว้ออกแบบภาพหรือตัวอักษร เพื่อนำไปปริ๊นกับเครื่องตัดสติ๊กเกอร์

แผ่นอะคริลิค
  บางคนเรียก อะคริลิคพลาสติก (acrylic plastic) หรือพลาสติกอะคริลิค ขณะที่อีกหลายคนเรียกว่า กระจกอะคริลิค (acrylic glass) หรือเรียกย่อๆ แค่แผ่นอะคริลิค แต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดก็หมายถึงพลาสติกชนิดเดียวกันคือ โพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือพีเอ็มเอ็มเอ (poly (methyl methacrylate), PMMA) และสูตรเคมีของพลาสติกชนิดนี้คือ C5H8O2

   อะคริลิคพลาสติกหรือโพลิเมทิลเมทาไครเลตเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง มีชื่อทางการค้าหลายชื่อด้วยกัน เช่น Plexiglas, Lucite, Perspex เป็นต้น พลาสติกชนิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานหลายอย่าง เช่น กระจกใสบนเครื่องบิน ป้ายโฆษณา กระจกตู้ปลา วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น เนื่องจากวัสดุมีสมบัติโดดเด่นในเรื่องความเหนียว (toughness) ความโปร่งใส (transparent) สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และเมื่อผนวกกับการมีความหนาแน่นต่ำซึ่งเป็นสมบัติประจำตัวของวัสดุประเภท พลาสติกแล้ว อะคริลิคพลาสติกจึงเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้แทนแก้วในงานหลายอย่าง
คุณสมบัติที่น่าสนใจของอะคริลิคพลาสติก:
  1. มีความหนาแน่นประมาณ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 130-140 องศาเซลเซียส และจุดเดือดที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
  3. มีความทนทานต่อการกระแทก (impact strength) สูงกว่าแก้วและโพลิสไตรีน แต่ต่ำกว่าโพลิคาร์บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่น
  4. อะคริลิคพลาสติกมีเนื้ออ่อนจึงเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย
  5. แสงสว่างสามารถส่องผ่านเนื้อพลาสติกได้ถึงร้อยละ 92 และมีการสะท้อนกลับที่ผิวประมาณร้อยละ 4
  6. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าพลาสติกชนิดอื่นเช่น โพลิคาร์บอเนตจึงนิยมใช้อะคริลิคพลาสติกกับงานกลางแจ้งด้วย
  7. อะคริลิคพลาสติกไม่ทนทานต่อตัวทำละลายหลายชนิด


ภาพประกอบกิจกรรม


วีดีโอการติดตัวอักษร


วีดีโอประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู