สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโครงการ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ว่าคืออะไร

ตามไปดูกันเลยค่ะ

 

โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก หนอง นา กรมหารพัฒนาชุมชน เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ

โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน มีองค์ประกอบดังนี้

 1. โคก: พื้นที่สูง
– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

2. หนอง : หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้
– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก

(ภาพการขุดบ่อ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ)

 

3. นา:
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

 

โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนได้มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเป็นกำลังเสริมในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีหน้าที่ในการประสานงานกับครัวเรือนต้นแบบฯ และประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อปักหมุดแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างในการปรับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยนะคะ สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกแห่งยินดีต้อนรับค่ะ ^^

 

 

ที่มา : https://district.cdd.go.th/muang-sukhothai/2020/01/09/%E0

อื่นๆ

เมนู