สวัสดีค่ะทุกคน ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลย ดิฉันนางสาวรัตนาวดี ประกายแก้ว (จำปูน) เราจะมาเล่าประสบการณ์การทำงานเดือนแรกนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ เรามาดูกันว่าในเดือนนี้ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรบ้าง จะน่าสนุกแค่ไหน ไปติดตามกันเลยค่ะ

สถานที่ที่เราได้มาปฏิบัติงานนั่นก็คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอประโคนชัย ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

                  

           เรามาเริ่มที่งานในสำนักงานกันว่า เรามีภารกิจอะไรที่ต้องทำบ้าง

พี่ ๆ พัฒนากรช่วยสอนงานให้พวกเราทั้งสามคน โดยสอนวิธีการลงข้อมูลในระบบในแต่ละประเภทของโครงการ ซึ่งงานลงข้อมูลในสำนักงานพัฒนาชุมชนนั้นมีหลายอย่าง อาทิ เช่น  การลงข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP และลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP การลงข้อมูลโครงการแม่ของแผ่นดิน ข้อมูลกองทุนสัมมาชีพ ข้อมูลโครงการ ” โคก หนอง นา โมดล” ข้อมูลโครงการพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทางสำนักงานของเราได้ให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการติดต่อในแต่ละโครงการอีกด้วย

     

อีกหนึ่งงานของพวกเราคือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ นั่นก็คือ Facebook (พัฒนาชุมชน ประโคนชัย) และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ฝากติดตามผลงานของทางสำนักงานเราด้วยนะคะ

                             

          มาถึงอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบมาก ๆ นั่นก็คือการลงพื้นที่ในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถเข้าใจงานในแต่ละโครงการได้มากขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่จริง ได้เรียนรู้การทำงานของพี่ ๆ พัฒนากรในแต่ละวันว่าพี่ ๆ เขาต้องทำอะไรบ้าง โดยภาพข้างต้นเป็นภาพการลงพื้นที่ทำกิจกรรม “เอามื้อ” ณ บ้านครูเทียน ภายใต้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งในวันดังกล่าว ครูเทียนได้อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และระบบการทำงานและแนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้ แต่อุปสรรคในวันนั้นคือสภาพอากาศที่เป็นใจ ฝนตกตลอดทั้งวัน ทำให้พวกเราได้แค่ฟังบรรยายจากครูเทียน แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างที่ตั้งใจไว้

             

      เรียนรู้การลงพื้นที่ในชุมชนเกี่ยวกับงานในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมือง โครงการการประเมินผู้ใหญ่บ้านกระสัง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ออกพื้นที่แต่ละครั้งจะได้ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้ง มากไปกว่านั้นคือการได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน

                                     

                 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ในงานคัดเลือกสถาบันดีเด่น สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ บ้านหนองแสง ตำบลไพศาล โดยในงานจะมีตลาดผักย่อม ๆ ให้ได้เลือกซื้อ ซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารพิษ แถมยังราคาถูกอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น และผ้าไหมแห่งบ้านหนองแสงได้ผลิตและส่งออกจำหน่ายที่ต่างประเทศ นั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกด้วย

                              

อีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการลงพื้นที่สำรวจแปลงที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง โดยเจ้าของแปลงได้เชิญพัฒนากรประจำอำเภอประโคนชัยให้ช่วยประเมินพื้นที่ของตนเองแบบเบื้องต้น

            

       เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรมการเรียนรู้การเข้าร่วมประชุมในแต่ละโครงการ เช่น การเรียนรู้การประชุมสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) การเรียนรู้การเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการอนุกรักษ์พันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเรียนรู้การประชุมการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

   สุดท้ายนี้ ภายในระยะเวลาเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ สอนให้เราทำงานเป็นและสามารถเรียนรู้งานได้หลาย ๆ อย่าง ทั้งงานในสำนักงานและงานลงพื้นที่ เดือนหน้ามาติดตามกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาเล่าให้ฟังอีก เดือนนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู