ชื่อบทความ ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลักขณา ใจมาลา

 

เนื่องจากจากสถานการโควิดแพร่ระบาด ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายในตำบลซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้ร่วมนำความคิดของทางคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลและทางทีมงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมภายในตำบลแสลงโทน โดยได้ข้อสรุปคือ จะจัดทำเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองบอน แจกหน้ากากอนามัย และแจกอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว 

ในส่วนของการทำเจลแอลกอฮอล์ ทางเราได้มีการเชิญคนจากหมู่บ้านมาหมู่ล่ะ 2-3 คน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดจึงเชิญชวนมาเป็นจำนวนมากไม่ได้ จึงได้เชิญพวกกลุ่มแกนนำของแต่ล่ะหมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้วิธีการในการทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษาและนำไปสอนคนภายในหมู่บ้านได้ ในการทำเจลแอลกอฮอล์นั้นจะมีทีมงานที่แยกเป็นกลุ่มๆคอยบอกวิธีการทำไปทีละคั้นตอน

ในการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองบอนซึ่งทางเราได้ติดต่อไปทางโรงเรียนเพื่อขออนุญาตในการใช้โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหลักๆในการทำความสะอาดก็จะเป็นการเก็บกวาดอาคารเรียนให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ มีการฉีดทำความสะอาดในจุดที่คนมักจะสัมผัสบ้านๆเช่น ขอบประตูหน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อทำลายเชื้อโรค ในการทำความสะอาดครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆที่กำลังจะเปิดเรียนได้มาเรียนอย่างปลอดภัย เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดระบาดด้วย

ต่อมาจะเป็นพวกหน้ากากอนามัย และไม้กวาดทางมะพร้าว ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบได้จัดหามาให้เพื่อมอบให้กับทางโรงเรียนเอาไว้ใช้ ไม้กวาดทางมะพร้าวนั้นทางเราได้ติดต่อขอซื้อจากตัวแทนในตำบลที่ได้จัดทำไม้กวาดทางมะพร้าวขายเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปในตัวด้วย

ซึ่งช่วงเวลาที่เราแบ่งก็จะเป็นการแบ่งทำเจล 1 วัน และทำความสะอาดอีก 1 วัน

 

ภาพประกอบกิจกรรม

   

 

คลิปวีดีโอ

อื่นๆ

เมนู