ชื่อบทความ : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 เพิ่มเติม ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสมจิต อัมรารัมย์


สิ่งที่ประทับใจ
          นายสงุ่น อาบรัมย์  บ้านเลขที่148/1 ม.1 ต.แสลงโทนอ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  มีอาชีพทำนาเป็นหลักว่างจากทำนาแล้วก็จะหาอาชีพเสริมทำ คือการทำไม้กวาดขายในหมู่บ้าน  นายสงุ่นหัดทำไม้กวาดด้วยการอยากรู้ แล้วหัดทำมาตั้งแต่ปี2559 จนเกิดความชำนาญ ตัดไม้ยูคาที่นามาทำด้ามชื้อใบปามจากเพื่อนบ้านมาตาก บางทีก็หาก้านมะพร้าวที่เขาทิ้งมาทำบ้าง ทำเสร็จก็จะให้ภรรยาเดินขายในหมู่บ้านหรือบางทีอาจจะมีคนมาสั่งทำ ซึ่งการทำไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักคิดค้น หาวิธีประดิษฐ์ จนสำเร็จ และสืบทอดกันมา มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ต้นมะพร้าวเพียง 1 ต้น สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ หลายอย่างนอกจากจะนำน้ำมะพร้าวมาดื่ม เนื้อมะพร้าวมารับประทาน ทั้งรับประทานเนื้อสดๆ หรือนำมาคั้น เป็นกะทิใส่ในอาหารคาว หวาน ได้หลายอย่างแล้ว กะลามะพร้าวยังสามารถนำมา ประดิษฐ์สิ่งของได้เช่นกัน อาทิเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยแขน แหวน กำไล เข็มขัด ของใช้เช่น กะลา ก๊อบแก๊บ เปลือกของลูกมะพร้าวสามารถนำมาปลูกต้นกล้วยไม้ยอดอ่อนมะพร้าวก็สามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกงไก่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อน นำยอดมะพร้าวอ่อน ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง ตำยอดมะพร้าวอ่อน เป็นต้น เยื่อหุ้มต้นมะพร้าวสามารถนำ มาทำ เป็นกระเป๋าไต้ลำต้นก็สามารถนำ มาทำ เก้าอี้ ใบมะพร้าว ก็สามารถนำ มาสานปลาตะเพียน ตั๊กแตน และเอามาห่อขนมได้ส่วนทางมะพร้าวก็สามารถนำมาทำ ไม้กวาดปัดยากไหย้แจกัน ขันโตก หรือนำมากลัดห่อขนม

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
1. ปัญหาความสว่างบนถนนในตอนกลางคืน ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้มีการติดไฟเพื่อเพิ่มความสว่าง
2. ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากกลัวว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดี ทำให้มีการพูดจาที่ไม่ค่อยให้เกียรติเจ้าหน้าที่ ที่ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล

การแก้ปัญหา
               พยายามอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลคืออะไร และไม่ตอบโต้เวลาชาวบ้านไล่หรือมีอารมณ์ใส่

ภาพประกอบกิจกรรม

ภรรยานายสงุ่น
นายสงุ่นและภรรยา

ภรรยานายสงุ่นและไม้กวาดที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไม้กวาดที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การสัมภาษณ์คุณยายเพื่อเก็บข้อมูล

คุณยายทองดี วิเศษฤทธิ์

วีดีโอลงพื้นที่


แหล่งอ้างอิง
http://tuktajarunee278.blogspot.com/2016/12/blog-post_94.html

อื่นๆ

เมนู