ชื่อบทความ :กิจกรรมมอบกระถาง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดผักให้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามอง
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสมจิต อัมรารัมย์


ความเชื่อแบบคนไทย ถือว่าการปลูกดอกไม้ ถ้าปลูกชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นจำนวนมาก จะมีอิทธิพลในทางโหราศาสตร์ เช่น ถ้าหมู่บ้านนี้ มีดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมด แสดงว่าทั้งหมู่บ้านนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี ถ้าทั้งหมู่บ้านมีดอกไม้สีชมพู คือสีของดาวอังคาร คนในซอยนั้นก็จะได้รับอิทธิพลของดาวอังคารด้วย

สอดคล้องกับทางฮวงจุ้ยที่ว่า ถ้าดอกไม้อะไรที่มีมากกว่า ดอกไม้นั้นก็จะมีผล เช่น บางหมู่บ้านปลูกลีลาวดีเต็มไปหมด หมู่บ้านนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่เหมาะแก่การพักผ่อน ไม่เหมาะจะทำการค้าในหมู่บ้าน แต่ถ้าบ้านใดบ้านหนึ่งปลูกแต่ต้นพิทูเนียอย่างเดียว แสดงว่าบ้านนั้นเป็นคนขยัน มีชีวิตชีวา เพราะดอกพิทูเนีย ต้องเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน เท่ากับว่าเจ้าของบ้านมีงานทำตลอดเวลา เมื่อมีกฎเกณฑ์อย่างนี้ คนที่ตกงานก็ควรปลูกไม้ดอกที่ 3 เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่ง จะทำให้บ้านดูสดชื่น และเจ้าตัวจะเปลี่ยนนิสัย ตื่นเช้ามากขึ้น ขยันหางานมากขึ้น มีบุคลิกที่ดูขยัน ก็จะทำให้หางานได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากโครงการ U2t มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงโทนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทงแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนา สถานที่ อาคาร บ้านช่อง ถนนสาธารณะตลอดจนหน้าบ้านให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเวียบร้อย รามไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงามน่าอยู่อาศัย จึงได้มีการมอบกระถางต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ผัก ประกอบไปด้วยผักชี และผักคะน้า ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4


รูปภาพประกอบกิจกรรม

แหล่งอ้างอิง : https://www.posttoday.com/property/496401วีดีโอประจำตำบล 

อื่นๆ

เมนู