ชื่อบทความ : อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือ เเละ มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือ เเละ มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
               ในวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือ เเละ มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับกลุ่มเเม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนตําบลเเสลงโทน โดยภายในงานได้มีการอบรมการมัดย้อมผ้าทอมือโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ  เเละให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยวิทยากรจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เเละวิทยากรจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ สร้างองค์ความรู้ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนตําบลเเสลงโทนให้ดียิ่งขึ้น
                                                               ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู