ชื่อบทความ : การพัฒนาทำความสะอาดเพื่อปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนหนองบอน  หมู่  5

ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อเจ้าของบทความ : นายธนเสฏฐ์  พยัคฆาธร

ประเภท: นักศึกษา

ช่วงนี้คงไม่มีเรื่องไหนทำให้อลหม่านกันไปทั้งโลกเท่ากับเรื่อง COVID-19 อีกแล้ว ถึงกับมีหลายคนพูดว่าโอกาสติด 1 % แต่โอกาสที่โรคประสาท  100% แต่จะไม่ให้เครียดได้อย่างไรเพราะรู้หรือไม่ว่าการจามหรือไอเพียงครั้งเดียวสามารถแพร่กระจายไวรัสได้ และยิ่งมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นถ้าอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ ทำให้โอกาสที่จะติดก็ไม่ยากนัก  ดังนั้นเราจึงหันมาเอาจริงเอาจังกับการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน  สถานที่ต่างๆ  เพราะโอกาสที่จะไปสัมผัสเชื้อโรคเข้ามาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้   ตำบลแสลงโทนมีการจัดมาตรการการป้องกัน covid   ด้วยการทำความสะอาด  ร.ร. บ้านหนองบอน   ต.แสลงโทน โดยการฉีดพ้น ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริเวณ            ให้สะดวกต่อการเปิดภาคเรียน และจัดอบรมการทำเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ แมสปิดปาก  เพื่อมอบให้แก่ทางโรงเรียน ได้แจกจ่ายให้กับ  นักเรียน  และบุคคลาการ ทางการศึกษา และร่วมกันกวาดบริเวณถนน  เก็บเศษขยะ  กวาดบริเวณรอบอาคารเรียน   ทำความสะอาดอ่างล้างมือ   ห้องเรียนและจัดโต๊ะนักเรียน

อื่นๆ

เมนู