ข้าพเจ้านายธนเสฏฐ์ พยัคฆาธร ประเภทนักศึกษา  ID01  ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามเเบบฟอร์ม
ข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม ได้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์การสำรวจเกษตรกรตามหมู่บ้านเเสลงโทนเพื่อจรวจสอบอาชีพการทำงาน ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร ทำนาทำไร พื้นที่อำเภอที่อาศัยนิยมทำนาเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ใช้บริโภคอุปโภคเเละจำหน่ายเเละมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะได้มีอาชีพเเละรายได้ จึงจำนำข้อมูลมาวิเคราะห์อาชีพคนในชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเเละสิ่งเเวดล้อม
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้เรียนรู้การใช้วิถีชีวิตการทำอาชีพที่สร้างรายได้
2.ได้รู้จักการวิเคราะห์ข้อ
3. ได้ทราบข้อมูลเเละศึกษาสิ่งเรียนรู้ใหม่ๆ
4. ได้ฝึกหาประสบการณ์

อื่นๆ

เมนู