ชื่อบทความ : สร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองบ้านแสลงโทน หมู่6 หมู่7
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน  อำเภอประโคนชัน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายจิรวัฒน์ ตาประโคน

                      บ้านควรจะมีต้นไม้ที่ร่มรื่น เป็นบรรยากาศที่สดใส และปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัว จะมีบ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่ละ 5 ครัวเรือนต้องมีสิ่งแวดที่ดี ที่เอื้ออำนวยในการอยู่อาศัย เป็นที่ที่ต้องสะอาดหูสะอาดตา ถ้าจะให้ดีนั้นควรจะสอาดหูสะอาดตาตั้งแต่หน้าบ้าน เน้นการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสำคัญด้วยความเต็มใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยจะมีการปรับทิวทัศน์บริเวณหน้าบ้าน เช่น การช่วยในการถางหญ้าหน้าบ้าน ช่วยปลูกต้นไม้ ช่วยติดป้ายชื่อเจ้าบ้าน ช่วยขุดแปลงเพื่อที่จะปลูกพืชผักสวนครัว

โดยจะมีของรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1    1,000 บาท
รางวัลที่ 2    700 บาท
รางวัลที่ 3    500 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1 หมู่บ้าน รางวัลละ 300 บาท

รูปภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู