ชื่อบทความ : หน้าบ้านสวยงาม สารพัดประโยชน์   

ชื่อหมู่บ้าน :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน

ประเภท : บัณฑิตจบใหม่


หน้าบ้านสวยงาม สารพัดประโยชน์

      วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมหน้าบ้าน..หน้ามอง ณ หมู่ 5 บ้านหนองบอน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น

   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีทิวทัศน์บริเวณหน้าบ้านที่สวยงาม
   3. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร และไม้ประดับที่ทำให้เกิดความสวยงาม
โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการประจำ ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้วางแผนการทำงานออกเป็น  4 ขั้นตอน
– ประชุมวางแผนออนไลน์ แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม
– จัดหาวัสดุทำป้าย และอุปกรณ์การตกแต่งรวมไปถึงไม้ประดับ
– ลงมือปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
– กระจายอุปกรณ์ลงพื้นที่ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานในทันที
      เนื่องด้วยข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่บ้านหนองบอน (หมู่ที่ 5) พร้อมเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมหน้าบ้าน..หน้ามอง โดยมีภาพประกอบ ดังต่อไปนี้

 

วิดีโอประกอบบทความ

อื่นๆ

เมนู