ชื่อบทความ : บ้านที่อยู่ต้องทำให้เหมือนสถานที่พักผ่อน 
พื้นที่ : ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย

บ้านที่อยู่ต้องทำให้เหมือนสถานที่พักผ่อน

บ้านที่อยู่ต้องทำให้เหมือนสถานที่พักผ่อน ที่กล่าวมานั้น บ้านเป็นสถานที่ที่เราอาศัยอยู่เป็นประจำ เป็นสถานที่อบอุ่น เป็นที่ที่อยู่กันพร้อมน่าพร้อมตาเป็นครอบครัว เป็นที่ที่เราต้องกลับมาเป็นประจำ หรืออาจจะเป็นที่พักผ่อนที่ดีที่สุด บ้านต้องมีสิ่งแวดที่ดี ที่เอื้ออำนวยในการอยู่อาศัย เป็นที่ที่ต้องสะอาดหูสะอาดตา ถ้าจะให้ดีนั้นควรจะสอาดหูสะอาดตาตั้งแต่หน้าบ้าน ควรจะมีต้นไม้ที่ร่มรื่น เป็นบรรยากาศที่สดใส และปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัว 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงโทน ดำเนินกิจกรรมทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยในการดำเนินงานนั้น จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยหมู่ละ 5 ครัวเรือน ซึ่งจุดประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนั้นต้องการให้บ้านของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเป็นบ้านตัวอย่าง และแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน โดยจะเน้นที่หน้าบ้านเป็นสวนใหญ่ และในครัวเรือนจะมีพืชผักสวนครัวปลูกในบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ การดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ 

  1. มอบป้ายชื่อเจ้าบ้านและอุปกรณ์ที่สำคัญในการปลูกต้นไม้
  2. มอบกระถาง บัวรดน้ำ
  3. เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
  4. ต้นไม้ประดับ 

การดำเนินกิจกรรมนั้นทางผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เน้นที่จะมอบของรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสำคัญด้วยความเต็มใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยจะมีการปรับทิวทัศน์บริเวณหน้าบ้าน เช่น การช่วยในการถางหญ้าหน้าบ้าน ช่วยปลูกต้นไม้ ช่วยติดป้ายชื่อเจ้าบ้าน ช่วยขุดแปลงเพื่อที่จะปลูกพืชผักสวนครัว การทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นผลดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

และที่ให้ความสำคัญกับคำว่า บ้านที่อยู่ต้องทำให้เหมือนสถานที่พักผ่อน เพราะบ้านที่สิ่งแวดล้อมดี จะนำพาไปถึงการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เพราะ บ้านเป็นสถานที่พักผ่อนที่สำคัญ และคนเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านในการหลับพักผ่อน รวมไปถึงการกลับมาจากสถานที่ทำงาน หรือวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ถ้าเรากลับมาบ้านที่สะอาดตา เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวที่ร่มรื่น ที่จะทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่ดี หรือที่สำคัญในยุค โควิด-19 เลยทีเดียว เห็นหรือยังว่าบ้านจะสะอาดน่าอยู่ ด้วยมือเรา ถ้าเราดูแลบ้าน หรือบริเวณหน้าบ้านให้ดี ก็จะนำไปสู่การดูแลถนนหนทางของหน้าบ้านอีกเป็นที่สำคัญว่า ถ้าบ้านทุกหลังให้ความสำคัญของความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและถนนของตนเองทุกบ้านก็จะเป็นผลดีของตำบลต่อไป และที่ขาดไม่ได้บ้านควรมีพืชผักสวนครัว ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้ เตรียมเมล็ดพืชสวนครัวไปให้และช่วยขุดแปลงช่วยปลูก ทางทีมปฏิบัติงานจึงขอเป็นอีกแรงในการทำความดี ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และหวังว่าบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้บ้านใกล้เรือนเคียงปฏิบัติตามไปเป็นแนนวทางเดียวกัน 

ภาพกิจกรรม

วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู