ชื่อบทความ : หน้าบ้านน่ามองด้วยสองมือเรา
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


     ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564  ทางคณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตําบลประจําตําบล  เเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตกเเต่ง บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านตําบลเเสลงโทนที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้มีความสวยงามน่ามอง เเละเป็นเเนวทางในการพัฒนาชุมชนในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
      ในการจัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองก็จะมีการรับสมัครบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ 5หลังคาเรือน ซึ่งบ้านเเต่ละหลังคาเรือนจะได้รับ กระถางต้นไม้ ดอกไม้ประดับ บัวรดนํ้า เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เเละป้ายชื่อเลขที่บ้าน โดยทีมงานคณะผู้ปฏิบัติงานได้นําอุปกรณ์ดังกล่าวส่งมอบให้เจ้าของบ้านที่เข้าร่วมโครงการเเละดําเนินการจัดตกเเต่งปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านทุกหลังจนเเล้วเสร็จ เเละจะมีการประกวดหน้าบ้านที่มีความสวยงามน่ามองโดยจะมีของรางวัลดังนี้
                    รางวัลที่ 1    1,000 บาท
                    รางวัลที่ 2       700 บาท
                    รางวัลที่ 3        500 บาท
                    รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1 หมู่บ้าน รางวัลละ 300 บาท


ภาพกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง

 

 

อื่นๆ

เมนู