ชื่อบทความ: อบรมนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนานักเล่าเรื่องชุมชม
พื้นที่: บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


วัน ศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้ปฎิบัตรงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการประจำตำบลแสลงโทน ได้จัดกิจกรรมนักเล่าเรื่องสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ นักเล่าเรื่องชุมชน โดยมีอ.วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอ.จินตนา วัชรโพธิกร อาจารย์ประจำสาขา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายมอบความรู้ แนะนำแนวทางให้แก่ชาวบ้านแสลงโทน ผลักดันให้มีนักเล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการพูดรวมไปถึงบุคลิคภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต


ภาพประกอบบทความ
 


วีดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู