ชื่อบทความ  : ID01-กิจกรรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื่อกกของชุมชนแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน  :     ตำบลแสลงโทน   อำเภอแสลงโทน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์
ประเภท  :  ประชาชน

      การแปรรูปเสื่อกก

                     การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาถักทอ บางส่วนทอเก็บไว้เพื่อทำบุญช่วงเทศกาลตามประเพณี โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น คือใช้ต้นกก คิดค้นลวดลายให้แปลกใหม่ ถักทอจนเป็นได้ผืนสวยงาม พัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

             จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ประณีต สวยงาม มีหลากหลายชนิด ผลิตจากเส้นใยที่มีคุณภาพเหนียวแน่นทนนาน ผิวมันละเอียด ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทำให้เกิดรายได้  เช่นทำเสื่อกกนำมาแปรรูป  ทำให้สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ได้เข้ามาให้ความรู้ในการแปรรูปเสื่อกก มีการออกแบบหลากหลาย  เช่น  ทำกล่องกระดาษทิชชู    การทำเบาะนั่ง  ที่ใส่ของอเนกประสงค์ เป็นต้น  ซึ่งทางชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยคิดออกแบบมีการเอา  ใบแสลง  ที่เป็นต้นไม้ชุมชนชาวแสลงโทนมาทำในการประดิษฐ์ที่ใส่ของอเนกประสงค์  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวตำบลแสลงโทน


   รูปภาพประกอบ 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู