ชื่อบทความ: แปรรูปเสื่อกกแปลงโฉมผลิตภัณฑ์
พื้นที่: บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวจุลีพร อัมรารัมย์


วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ตำบลแสลงโทนได้จัดกิจกรรมการแปรรูปเสื่อกกและการปฎิบัติการแปรรูปตามแบบใหม่ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านแสลงโทนในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการออกแบบ รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นของใช้ที่ทันสมัยเข้ากับยุกต์ปัจจุบันและแสลงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความแตกต่างจากที่อื่น โดยแบ่งเป็น การออกแบบรูปร่าง รูปทรงของผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่มีในชุมชน เช่น กล่องทิชชู ซองใส่จดหมายและเอกสาร เบาะรองนั่ง ได้แบ่งกลุ่มแม่บ้านเป็น 3 กลุ่มตามผลิตภัณฑ์ตัวอย่างข้างต้น ตัดแม่แบบจากกระดาษชาร์ต และทำโมเดลตัวอย่างมานำเสนอในกลุ่ม ก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์จริง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการแปรรูปจากเสื่อกกเพิ่มรายได้จากของเดิมที่มีอยู่ และยังเป็นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่กลุ่มแม่บ้านชาวแสลงโทนได้อีกด้วย
อุปกรณ์การทำแบบ
1. กระดาษชาร์ต 
2. กาว
3. กรรไกร
4. ไม้บรรทัด
5. เสื่อกก
6. ผ้าชนิดต่าง เช่น ผ้ากำมะหยี่ ผ้าร่ม
7. กาวร้อน


ภาพประกอบกิจกรรม

   


วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู