ชื่อบทความ แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลักขณา ใจมาลา

การแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งเราจะมาแนะนำวิธีการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกมาให้ดูน่าสนใจในความคิดของเรากัน
เราจะขอยกตัวอย่างการแปรรูปที่ใส่ซองจดหมายมาจากเสื่อกก

อย่างแรกเลยให้เราเปิดหรือเสิร์ชหารูปแบบที่ใส่ซองจดหมายที่เราสนใจในก่อนก็ได้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาไปในทางของเรา
ต่อมาเมื่อเราได้ไอเดียในการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนั้นก็เริ่มร่างออกมาในการะดาษหรือจะร่างในโทรศัพท์มือถือก่อนก็ได้ก่อนที่จะนำมาลงในกระดาษจริง

ต่อไปเมื่อเราได้แบบมาแล้วก็จะทำการวาดแบบที่ใส่ซองจดหมายนั้นลงในกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้เป็นแบบโดยจะเป็นการแยกชินส่วนออกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะได้ตัดในเสื่อกกแล้วนำไปเย็บต่อกันเป็นรูปทรงที่เราออกแบบไว้

การที่จะทำให้ที่ใส่ซองจดหมายนี้น่าสนใจขึ้นนั้น หากเราออกแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สีน้ำตาลเรียบๆ อาจจะไม่ดูน่าสนใจเท่าไหร่ แนะนำให้เราออกแบบเป็นพวกรูปสัตว์ต่างๆ ตัวการ์ตูนในจินตนาการก็ได้ เลือกสีให้เหมาะสม และเราสามารประยุกต์โดยการนำที่ใส่จดหมายของเรามาห้อยต่อกันเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นก็ได้ แต่ระวังอย่าห้อยจนเยอะเกินไป หากเราออกแบบให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สีที่เลือกเป็นสีครีมจะดูออกมินิมอลก็จะเป็นการทำที่เรียบง่ายไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่จะตอบโจทย์สำหรับคนเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู