สวัสดีเดือนพฤศจิกายนค่ะทุกคน เดือนนี้เราจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบความความโปร่งใสในการใช้งบประมาณในการขุดแปลงของโครงการ และพื้นที่ที่เราจะไปวันนี้คือแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ ของนายเสริม ศรสุด ตำบลเขาคอก จะเป็นอย่างไรนั้น ไปอ่านกันต่อเลยค่ะ

 

 

การลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย, คณะกรรมการจาก ปปช. ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) และชาวบ้านบ้านโนนศิลา ตำบลเขาคอก

 

   

จากรูป เป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็นส่วนของโคก หนอง และนา ทางครัวเรือนต้นแบบฯ ได้ใช้ส่วนโคก ในการปลูกกล้วย ฝรั่งกิมจู และไม้ผลอื่น ๆ ในส่วนของหนอง มีการวางแผนนำปลามาเลี้ยงต่อไป

 

 

ในส่วนของ นา ครัวเรือนต้นแบบฯ ได้มีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ด้วยนะคะ ช่วงที่ไปต้นข้าวกำลังออกรวงสวยงามเลยค่ะ

แต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ทุกครัวเรือนจะได้ป้ายของโครงการและเป็นชื่อของเจ้าของแปลงแต่ละแปลง ป้ายทนทานแข็งแรงและสวยงามด้วยนะคะ

 

ปิดแมสกันทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด

การลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ขอขอบคุณทุกคนที่อ่านมาจนถึงตรงนี้นะคะ ^^ พบกันใหม่กับบทความสุดท้ายส่งท้ายปีค่ะ

อื่นๆ

เมนู