กระผม นายสันติชัย มั่นยืน                                                                                                                                                              นักศึกษา ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์                                                                                                                                    เจ้าหน้าที่ ประจำบ้านแสลงโทน ม.2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมแปรรูปเสื่อกก

เนื่องด้วยวันที่31 เดือนตุลาคม 2564 ตำบลแสลงโทนได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าเสื่อกก ณ ตึก 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมจะให้ชาวบ้านนำเสื่อกกมาที่ทอเก็บไว้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้จากเสื่อกกแบบธรรมดา ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เสื่อกกที่ได้จากการทอของชาวบ้านสามารถนำมาดัดแปลงเป็นหมอนรองนั่ง กล่องใส่ทิชชู่ ที่ใส่ซองจดหมาย ของประดับ หรือทำเป็นอุปกรณ์ไว้ใส่ของ  เป็นต้น

ขั้นตอนการทำมีดังนี้

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกแบบต่าง ๆ
            1.  เสื่อที่พิมพ์แล้วนำมาเย็บต่อเป็นผืนโดยใช้จักรเย็บ
            2.  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
           
            3.  นำกระดาษแข็งที่เตรียมไว้แล้วมาตัดแบบตามที่ออกแบบตามรูปแบบที่ต้องการ
            4.  นำเสื่อที่ทอไว้แล้วมาตัดตามแบบที่ออกไว้ โดยจะทาบแบบลงบนเสื่อกกแล้ววาดตามกรอบ หยอดกาวน์ตามเส้นเพราะจะช่วยป้องกันการหลุดขณะตัด
            5.  นำเสื่อที่ตัดเอาไว้ตามแบบแล้วนำมาเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบเอาไว้
    กิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชาวบ้านในตำบลแสลงโทน มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชาวบ้าน และชาวบ้านยังสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู