ชื่อบทความ : ID01 – เพิ่มมูลค่าต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้ชุมชนตำบลแสลงโทน

เจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ดังนั้นในวันที่ 30 ตุลาคม ได้มีกิจกรรมออกแบบแปรรูปเสื่อกก เพื่อให้มีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งในชุมชนบ้านแสลงโทนยังไม่มีชาวบ้านแปรรูปเสื่อกกเลยจึงได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาก เพื่อให้ได้ผลสรุปออกแบบในวันนั้น โดยแบ่งกลุ่มชาวบ้านกับทีมงาน U2T ให้รับผิดชอบที่จะออกแบบแปรรูปแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 1 รับผิดชอบออกแบบเบาะรองนั่ง กลุ่มทอเสื่อกกหมู่ 3 รับผิดชอบออกแบบกล่องทิชชู กลุ่มทอเสื่อกกหมู่ 4 กับ หมู่ 6 รับผิดชอบแบบอเนกประสงค์ ต่อจากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มได้ออกไปอภิปรายถึงการออกแบบของตัวเอง ต้องตัดต่อใช้ผ้ากุ้นตรงไหน ใช้ประโยชน์อย่างไร ในวันที่ 31 ตุลาคมชาวบ้านของแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนไปแปรรูปเสื่อกกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์วิทยากร ดูแล สอนในการแปรรูปเสื่อกก ซึ่งมีเทคนิคเคล็ดลับก่อนจะตัดเสื่อกก เพื่อให้การแปรรูปเสื่อกกออกมาสวยงาม ปราณีต สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นเป็นอย่างมากค่ะ


ภาพกิจกรรมออกแบบเสื่อกก

ภาพกิจกรรมแปรรูปเสื่อกก


วีดีโอประจำตำบลแสลงโทน

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู