กระผม นายสันติชัย มั่นยืน                                                                                                                                                  นักศึกษา ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์                                                                                                                        เจ้าหน้าที่ ประจำบ้านแสลงโทน ม.2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร

ไม่มีคำอธิบาย

     เนื่องด้วยวันที่ 26 พฤษจิกายน ได้มีการจัดกิจกรรมการหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการขยะในครัวเรือน ณ สวนเกษตรประธานนาแปลงใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในครัวเรือนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเอามาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำคัญในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคือนำเศษอาหารในครัวเรือนมากำจัด ดีกว่าปล่อยให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่บ่มเพาะเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้ฉีดบำรุงพืชผักผลไม้ให้สวยงาม

     ในบรรดาพืชแล้วหน่อกล้วยเป็นสิ่งที่นำมาหมักแล้วได้เป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดแต่ขึ้นอย่างอื่นก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันและให้ผลดีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างประโยชน์อนันต์ให้กับเราอาจจะใช้เวลานานแต่ก็ช่วยในเรื่องต้นทุน

อุปกรณ์

1 ใช้เศษขยะเศษอาหาร 3 กิโลกรัม

2 ใช้น้ำตาล 1 กิโลกรัม    (อาจเป็นกากน้ำตาลหรือเศษอ้อยก็ได้ ถ้าเกิดเราจะนำมาใช้ฉีดพ่นพืชผักกินเองเราควรใช้น้ำตาลทรายเพราะจะปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแต่ถ้าเราต้องการในปริมาณมากๆควรใช้กากน้ำตาลเพราะมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าหาได้ทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีสารเคมีตกค้างจากโรงงานอาจก่อให้เกิดผลเสียสะสมต่อร่างกายได้)

3 ถังน้ำหมัก 1 ถัง

4 น้ำ 10 ลิตร

5 ผงพด.2 จำนวน 1 ซอง

ขั้นตอนการทำ

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

     เริ่มจากนำต้นกล้วยมาสับให้ละเอียดรวมกับเศษอาหารประมาณ 3 กิโลกรัม จากนั้นนำมาใส่ลงในถังน้ำหมัก นำน้ำที่เตรียมไว้ 10 ลิตร มาละลายน้ำตาลทรายคนให้เข้ากัน จากนั้นเทลงไปในถังน้ำหมักใส่ผงพด.2 ลงไปคนให้เข้ากันเอาฝาปิดไม่ต้องปิดแน่นมากเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเท

     ในระยะเวลา 7 วันแรกให้เปิดฝาคนทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้งเพื่อให้น้ำหมักและเศษอาหารเข้ากัน หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เป็นเวลา 60 วันจึงจะสามารถนำมาฉีดพ่นพืชผักสวนครัวได้ 

อัตราส่วนในการฉีดพ่น

     เราจะใช้น้ำหมักชีวภาพปริมาณ 100 ซีซีหรือเท่ากับแก้วน้ำเล็ก 1 ใบ  มาผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตรอัตราส่วนนี้จะใช้ผลดีที่สุดกับพืชผลไม้  สูตรอาจจะไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัด ระยะเวลาในการฉีดพ่นควรฉีดพ่นในตอนเช้าฉีดพ่นในตอนกลางวันตอนที่มีแดดอ่อนสาเหตุที่ควรฉีดในตอนกลางวันเป็นเพราะว่าปากใบของพืชจะเปิดในตอนกลางวันทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุด

     น้ำหมักชีวภาพสามารถช่วยบำรุงพืชได้ อาจจะใช้เวลานาน แต่ก็มีต้นทุนที่ต่ำ เหมาะกับเกษตรกรหรือคนทั่วไปที่สนใจ เพราะปลอดภัยกับคนในครอบครัว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู