ชื่อบทความ : ID01 – เพิ่มคุณค่าขยะในชุมชนแสลงโทน

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน

ประเภท : ประชาชน

ถ้าพูดถึง ขยะทุกหลังคาเรือนต้องมี หมายถึง ขยะจากเศษอาหาร เศษผักผลไม้ที่เหลือหรือเสียเอาไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้อย่างดี ซึ่งทุกคนสามารถทำใช้เองได้ วัตถุประสงค์ดีๆของโครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์จากขยะ ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน เข้าสู่กระบวนการแปลงเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทำให้พันธุ์ไม้น้อยใหญ่ พืชผักสวนครัวงอกงามมีรสชาติหวานกรอบอร่อย ปุ๋ยอินทรีย์ให้ประโยชน์มากมายจริงๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักใช้น้ำหมักชีวภาพ (ปุ๋ยน้ำ) สำหรับการให้ปุ๋ยทางใบและผสมปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยแห้ง) เพื่อให้ทางดิน โดยในวันที่ 26 พ.ย. 2564 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทําปุ๋ยหมัก เเละนํ้าหมักชีวภาพ จากประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรนาเเปลงใหญ่ตําบลเเสลงโทน เเละเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

 ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (ปุ๋ยน้ำ) 

1. เศษผัก ผลไม้ 3 ก.ก ควรสับให้เป็นชิ้นเล็ก

2. น้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก

3.น้ำสะอาด 10 ก.ก

4. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2    1ซอง

( ภาชนะทึบแสงมีฝาปิด )

        วิธีทำ

เอาน้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก ใส่ในน้ำ 10 ก.ก คนไปในทิศทางเดียวกันให้ละลายดีแล้วใส่พด.2  1 ซอง คนนาน 5 นาที เข้ากันดีแล้ว เทใส่เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ในถังที่เราเตรียมไว้หรือเติมน้ำให้ถ่วมวัสดุ ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม ในระหว่างการหมักคนหรือกวน 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น ทิ้งไว้ 3 เดือน เปิดใช้งานได้

*สัดส่วนการใช้
1/500 : สำหรับไม้ที่มีใบบาง
1/200 : สำหรับไม้ที่มีใบหนา หรือไม้ผล
1/200 : ปรับปรุงบำรุงดิน
1/100 : ไล่แมลงวัน
1/10 + เกลือ : ฆ่าหญ้า
แบบเข้มข้น : ราดชักโครกหรือพื้นห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล

  ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ (ปุ๋ยแห้ง) แบบง่ายๆ

1. เศษใบไม้แห้ง เศษหญ้าหรือวัชพืชแห้ง ฟางข้าวจากแปลงนา ควรสับให้เป็นชิ้นเล็ก

2. ขี้วัวแห้ง

3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

( ภาชนะที่มีรู ไว้ใส่ทำปุ๋ย )

             วิธีทำ

เตรียมน้ำ 10 ลิตร + ปุ๋ยน้ำ ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ไม่ถึงครึ่งซอง คนให้ละลาย 5 นาที เอาเศษใบไม้ เศษวัชพืชแห้ง ใส่ลงในภาชนะ 3 ส่วน แล้วใส่ขี้วัวโรยทับ 1 ส่วน รดน้ำให้ชุ่มพอดีทำแต่ละชั้นในลักษณะเดิมจนเต็มภาชนะ ส่วนบนสุดใส่ขี้วัว แล้วรดน้ำให้ชุ่มพอดี เอาไปไว้ในที่ร่มพอ 10 วัน เจาะกองปุ๋ยโดยเอาไม้แทงลงไปในกองเติมน้ำเพื่อช่วยในการย่อยสลายแล้วปิดรู ทำแบบนี้ทุก 10 วัน จนครบ 2 เดือน รดน้ำครั้งสุดท้าย พักไว้ 10 วัน จึงเอากองปุ๋ยออกมาตากแดดให้แห้งเก็บใส่ถุง กระสอบ เอาไปใช้งานได้เลย

             ที่เราเลือกภาชนะที่มีรูเพราะในกระบวนการหมักต้องใช้ออกซิเจนในการถ่ายเทในกองปุ๋ย วิธีนี้เราไม่ต้องผลิกกลับกองปุ๋ยโดยให้ความชื้นเป็นตัวหลัก ทำหน้าที่ย่อยสะลายกองปุ๋ยเพราะฉนั้นเราไม่ควรรดน้ำมากจนเกินไป ความชื้นให้พอเหมาะจึงมีความสำคัญมากคะ

ภาพกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

อื่นๆ

เมนู