บทความประจำเดือนสิงหาคม2564 กิจกรรมการทำขั้นตอนวิธีเเละการย้อมต้นกก ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเสื่อกก  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีตเส้นทางของการทอเสื่อนอกจากทำเป็นแผ่นผืนไว้ใช้สอยแล้ว  ยังมีอีกในการประยุกต์ผืนเสื่อแปรเป็นรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กระเป๋า  ซองจดหมาย  จานรอง  รองเท้า   ซึ่งผู้ประกอบการในชุมชนนี้ยังก้าวมาไม่ถึง  จึงนับว่ายังมีช่วงเวลาของการสืบสานภูมิปัญญาในการทออีกระยะหนึ่ง  กว่าจะถึงจุดเปลี่ยนของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ธุรกิจชุมชนและการตลาดตราบใดที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นเรื่องของวิถีชีวิตในชุมชน  ตราบนั้นภูมิปัญญายังอยู่ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  แต่ถ้าตราบใดภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกผลักดันให้เป็นจุดนำวิถีชีวิต เพื่อหวังผลในเชิงธุรกิจและผลประโยชน์แล้ว  อันตรายของภูมิปัญญาคือการถูกตีค่าเป็นเรื่องของวัตถุ  มิใช่มีผลต่อจิตใจตราบนั้นความเสื่อมสูญก็จะเร่งวันให้ผันแปรไปตามกระแสทันที

1.นำกกแช่น้ำเป็นเวลา1 คืน เพื่อให้กกอิ่มตัวเมื่อย้อมสีจะทำให้ติดสีได้ง่ายและทั่วถึง

2.ก่อไฟและนำปิ๊บใส่น้ำ ต้มน้ำให้เดือดจัด ในการย้อมแต่ครั้ง จะใช้เวลา 5 นาทีและควบคุมปริมาณของส่วนผสม

2.1) น้ำเปล่า 2 ลิตร

2.2) สีย้อมกก 1 ช้อนโต๊ะ

3.ใส่สีย้อมกก ประมาณ  ช้อนชา ลงในน้ำที่เดือดจัด และใส่เกลือลงประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เพื่อให้กกมีสีสดและเป็นเงางาม

4.นำกกลงไปย้อมสีในปี๊บ

5.นำกกขึ้นจากปิ๊บน้ำ ให้ระมัดระวังน้ำเดือด และสีกระเด็นใส่

6.แช่กกที่ผ่านการย้อมสีแล้วลงในน้ำสะอาด ประมาณ5 นาที

7.นำกกที่ผ่านการแช่น้ำแล้วไปตากแดด หรือผึ่งลม ให้แห้งสนิท แล้วนำไปมัดรวมกันโดยแยกสีและขนาดให้ นำไปเก็บไว้ในที่แห้งไม่มีความชื้น พร้อมที่จะนำไปทอเสื่อต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู