ชื่อบทความ : อบรมการออกเเบบลายทอเสื่อกก ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


อบรมการออกเเบบลายทอเสื่อกก ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
                ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการ ออกเเบบลายทอเสื่อกกโดยมีกลุ่มผู้ทอเสื่อกก เเละคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยการอบรมเเบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของผู้ทอเสื่อกกเเละผู้ปฏิบัติงานตามโครงการประเภทชาวบ้านจัดการอบรมอยู่ในพื้นที่ตําบลเเสลงโทน  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานตามโครงการประเภทบัณฑิต  เเละนักศึกษาจัดการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการอบรมก็จะมีการเรียนรู้วิธีการสร้างลาย การออกเเบบลาย เเละดําเนินการออกเเบบลายตามจินตนาการของเเต่ละบุคคล
                การจัดการอบรมในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เเละได้รับองค์ความรู้ การฝึกทักษะในการ  ออกเเบบลายทอเสื่อกก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา เเละต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกกของชุมชนเเสลงโทนต่อไป

 ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู