ชื่อบทความ ความประทับใจจากการลงพื้นที่สำรวจของบ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อหมู่บ้าน บ้านแสลงโทน หมู่ 2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของบทความ นายธนเสฏฐ์ พยัคฆาธร (นักศึกษา)

จากการลงพื้นที่สำรวจและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นมีความประทับใจต่อชุมชนเป็นอย่างมาก

ความประทับใจ

เราจะพบได้ถึงความแปลกใหม่และยังมีความประทับใจต่อชุมชนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สิ่งแวดล้อม มันทำให้เกิดความประกับใจต่อการลงพื้นสำรวจเป็นอย่างมาก และสิ่งที่เราจะมาเล่าในวันนี้นั้นก็คือ ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้าน การปลูกกระท่อมปลายนา การปลูกพืชผักสวนครัว การทำนาปี การเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย แล้วยังรวมถึงบรรยากาศยามเย็นที่เงียบสงบและช่วยผ่อนคลาย โดยมีจุดส่วนรวมกลางหมู่บ้าน จะมีทั้งเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ติดกับสระกลางหมู่บ้านให้เป็นที่พบปะคุยกันและช่วยผ่อนคลายอีกด้วย

แต่ช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 นั้น ชาวบ้านให้ความร่วมอย่างมาก โดยการงดเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อลดพบปะและยังช่วยลดการแพร่ระบาดอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู