ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

วันที่ 11 มิถุนายน ได้มีการลงพื้นที่เเละได้ทำการประสานงานเพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอใช้สถานที่โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดอบรบให้ความรู้ประกอบกับการปฏิบัติจริงในการทำเจลล้างมือ ให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้

โดยขั้นตอนในการทำแอลกอฮอล์เจล ได้แก่

1.ละลายผงคาร์โบพอลก่อน โดยใช้ประมาณครึ่งช้อน ผสมกับน้ำครึ่งแก้ว ค่อยๆ คนจนเกิดเป็นเนื้อเจล และเป็นเนื้อเดียวกัน

2.ผสมแอลกอฮอล์กับกลีเซอรีน โดยใช้แอลกอฮอล์ประมาณครึ่งขวด และกลีเซอรีน 1 ขวดเล็ก คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งนี้หากใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวจะทำให้ผิวแห้ง จึงเติมกลีเซอรีนเข้าไปด้วยเพื่อให้ความชุ่มชื้น

3.นำส่วนผสมจากข้อ 1 และ 2 มาผสมให้เข้ากัน

4.น้ำแอลกอฮอล์เจลที่ได้ ใส่ขวดที่เตรียมไว้และปิดฝาให้สนิท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู