ชื่อบทความ : การทอเสื่อกกของคุณยายคง
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัน จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


สิ่งที่ประทับใจ
       การลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน หมู่บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวบุณยวีร์ ลายทอง ได้พบปะชาวบ้านในชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและยังให้ความรู้ภูมิปัญญาด้านต่างๆอีกด้วย
       ในบทความนี้จะเล่าถึงความประทับใจที่ได้พบกับ คุณยายคง พรมประโคน อายุ 74 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแสลงโทน ที่สอนวิธีการทอเสื่อกก เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่บ้านแสลงโทน โดยคุณยายเล่าว่า ตนเองนั้นทอเสื่อกกมาตั้งแต่ ตนอายุได้ 10 ขวบ เรียนรู้มาจากคุณแม่ สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องทอที่ทุ่นแรงแบบในปัจจุบัน ยังนิยมสานเสื่อกกจากมืออยู่ แต่ปัจจุบันมีเครื่องทอสามารถทอได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า โดยคุณยายเก็บต้นกก ตากต้นกก รวมถึงย้อมสีกก และทอมือด้วยตนเอง ทำให้ยังมีภูมิปัญญาเดิมร่วมด้วย ปัจจุบันเสื่อกกมีราคาถึงผืนละ 200 บาท หากเป็นเสื่อที่มีความยาว 4-7 เมตรจะมีราคาถึง 700 บาท คุณยายคงมีความอัธยาศัยดียิ้มแย้มทุกครั้งที่ได้พบเจอให้ความช่วยเหลือแม้จะเป็นคนแปลกหน้า ทำให้ประทับใจทุกครั้งที่เจอกับคุณยาย


รูปภาพประกอบ


วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

เมนู