ชื่อบทความ : การปรัปตัวสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงโรคระบาดโควิด-19
ชื่อหมู่บ้าน :
บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :
นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


สิ่งที่ประทับใจ:
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในระบบ (U2T) หมู่บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วทั้งประเทศไทยทำให้การลงพื้นที่มีความยากยิ่งขึ้นและยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อจากสถานที่ต่างๆที่ได้สัมผัส โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากหัวข้องานที่น่าสนใจในแหล่งชุมชนดังนี้
ต้นไม้ประจำหมู่บ้าน
ต้นแสลง ชื่อสมุนไพร คือ ต้นแสลงใจ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกต้นสีเทาอมเหลือง ไม่มีช่องอากาศ เกลี้ยง ไม่มีมือจับ ตามง่ามใบบางครั้งมีหนาม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ผิวมันเรียบ สีเขียวเข้ม รูปไข่ รูปรี ค่อนข้างกว้างหรือกลม กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเรียวแหลม ปลายสุดมักจะมีติ่งหนาม ออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน ผลแก่จัดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พบแสลงได้ที่หมู่ที่7 หน้าโรงพักเก่า และศาลเจ้าพ่อแสลงโทน

อาหารประจำถิ่น แกงบวน ภาษาเขมรเรียก แกงบูน มักจำทำขึ้นในช่วงที่มีงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานบวช แกงบวนมีส่วนผสมที่คล้ายกับต้มยำโดยทั่วไปแต่มีความพิเศษโดยเพิ่มส่วนผสมเข้ามา คือการใส่น้ำใบย่านางคั้นและน้ำขี้เหล็กคั้น รวมถึงเครื่องในหมูทุกชนิดที่ใส่ลงไปต้มร่วมกับส่วนผสมอื่น ทำให้หาทานได้เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น
                   
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรนั้นผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีการป้องกัน โดยการวสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทุกครั้งระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยง

ปัญหาที่พบขณะเก็บข้อมูล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลภายในเวลานั้น จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงคนนอกพื่นที่

วิธีการแก้ปัญหา
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ป้องกันการติดเชื้อโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ แจ้งผู้นำประจำหมู่บ้านในการลงพื้นที่ และเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด


แหล่งที่มาของข้อมูล:
แสลงใจ – ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล : phargarden.com

อื่นๆ

เมนู