ชื่อบทความ : ID01 -การรณรงค์ฉีดวัคซีน covid 19 หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน

ประเภท: นักศึกษา

จากสถานการณ์โควิค 19 ที่ระบาดในตอนนี้ ทางตำบลแสลงโทนมีการจัดมาตรการการป้องกัน covid ในตอนนี้คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว 100% แล้วมีอสม. ในการเฝ้าไปตรวจเช็คอาการและก็โทรถามอาการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลามีอาการอัพเดทอาการของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกๆวัน และมีการประกาศนโยบายเกี่ยวของภาครัฐตามสถานเสียงประกาศในถุงเท้าของทั้งของกำนันและของผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านภายในตำบลแสลงโทนได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากนายกเทศบาล และผู้ให้ความรู้โดยคุณหมออนามัยตำบลแสลงโทน จากการสอบถามชาวบ้านภายในหมู่บ้านการเรื่องการฉีดวัคซีนมีการลงมีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 1,500 คน จากการสอบถามมานะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนเพราะว่าต้องการอยากจะให้สถานการณ์ covid-19 คลี่คลายไปโดยเร็วส่วนชาวบ้านที่ยังไม่ไม่ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ต้องการที่จะเสียเพราะว่ายังไม่มั่นใจในมาตรฐานของวัคซีนในตอนนี้เพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ฉีดวัคซีนมีอาการป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัว

 

 

อื่นๆ

เมนู