ชื่อบทความ : ID01 – การลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน หมู่ 1 หมู่ 4 ของตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ 1 และ หมู่ 4 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสุพรรณ   ลีประโคน

                                                           

สิ่งที่ประทับใจ : บ้านแสลงโทน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุมาหลายร้อยปี ซึ่งในสมัยนั้นจะมีกำแพงดินและคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้านเพื่อป้องกันศัตรูมารุกราน ซึ่งในคูน้ำจะมีบัว  วัชพีช ซากสัตว์ เป็นต้น ที่สะสมมาหลายร้อยปี จึงเป็นที่มาของการใช้ดินโคลนของคูน้ำมาย้อม หมักกับเส้นฝ้ายจะได้สีเทาที่เป็นสีธรรมชาติ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านและเป็นอีกอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย ย้อมโดยนางสุบรรณ  พูนสังข์ ชาวบ้านหมู่ 1  

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 

  1. ในเวลากลางวันส่วนมากชาวบ้านจะไปทำงาน จึงเป็นปัญหาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
  2. มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากกลัวว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดี

การแก้ปัญหา

  1. พยายามอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลนี้เป็นอย่างไร เพราะอะไร
  2. ไปเก็บข้อมูลช่วงเย็น

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศคูน้ำ

 

ภาพตอนที่ไปเอาดินโคลน

 

ภาพการหมักเส้นฝ้าย

 

ภาพการตากเส้นฝ้าย

อื่นๆ

เมนู