ชื่อบทความ : จิตอาสาร่วมมือปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนในชุมชนแสลงโทนโรงเรียนบ้านหนองบอน
พื้นที่ : ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย

COVID-19 แม้จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงถึงขั้นที่เป็นแล้วเสียชีวิตทุกคนก็ตาม แต่ก็แพร่กระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความหวาดระแวงไปทั่ว หลายอย่างชะลอตัว ไปจนถึงขั้นหยุดชะงัก แต่ในทางกลับกันก็กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นทางเลือกสู่ทางรอดมากขึ้น เช่น
– หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกปฏิเสธจากผู้บริโภคมากขึ้น เพราะผู้บริโภคมีความรู้ในเลือกซื้อและเลือกใช้ดีขึ้น
– บริษัทผลิตชุดบุคลากรทางการแพทย์ เริ่มหันมาทำหน้ากากผ้าแบบซักได้เพื่อใช้แทนหน้ากากอนามัย โดยผลิตจากเส้นใยผ้าต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและฝุ่น PM2.5 สามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วย
– ก๊อกน้ำ หรือลูกบิดประตู จะถูกคิดเพื่อลดการสัมผัสให้มากที่สุด เช่นเป็นแบบโยกเปิดปิดที่สามาถใช้ข้อศอกหรือวัสดุอื่นในการสัมผัสแทนมือได้ หรือทำเป็นระบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติมากขึ้น
– ระบบชำระเงินออนไลน์จะเป็นตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้น เพราะทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเองก็เริ่มกังวลในการสัมผัสธนบัตร หรือเงินเหรียญ ซึ่งอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย
– ประกันภัยต่างๆ ที่ออกมาจะทันต่อสถานการณ์มากขึ้น และซื้อได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินทางเพื่อออกไปซื้อ
– บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติจะถูกใช้เป็นทางเลือกในการใช้แล้วทิ้งมากขึ้น ทั้งช่องทางเดลิเวอรี่ และการสั่งอาหารจากร้านค้า เพื่อลดการปนเปื้อนจากการสัมผัสภาชนะที่ลูกค้านำมาเอง และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทาง
– วัตถุดิบบางอย่างอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ต้องนำเข้าสินค้าเพิ่มเติม การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงสินค้าและวัตถุดิบจากแหล่งที่หลากหลายได้มากขึ้น
ในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ขอให้รับมือกับมันอย่างมีสติ โรคระบาดทำให้เราหวาดกลัว แต่ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองมากขึ้น โรคระบาดทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงัก แต่อาจเป็นโอกาสในการกลับมาตั้งหลัก เพื่อเตรียมก้าวเดิน หรือก้าวกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิม อย่าท้อแท้ แต่ให้มองหาโอกาสที่เป็นทางเลือกสู่ทางรอดในยามวิกฤตของเราให้เจอ

ที่มา : (https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/corona-make-change.html)

ทางทีมงานตำบลแสลงโทนจึงประชุมและวางแผนการทำงาน ที่จะเป็นอีกแรงในการหยุดเชื้อโควิด-19 โดยการดำเนินกาจัดกิจกรรมทำเจล ()แอลกอฮอล์ จำนวนหนึ่งโดยเชิญชวนคนในชุมชนแสลงโทนมาศึกษาการทำเจอลแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนบ้านแสลงโทนวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ทีมงานขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนบ้านแสลงโทนมากที่อนุเคราะห์สถานที่ให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมจะมีลักษณะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัตเอง โดยมีทีมงานตำบลแสลงโทนคอยแนะนำทีละขั้นตอน เมื่อเสร็จกิจกรรมทางทีมงานก็มอบเจลแอลกอฮอ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและโรงเรียนบ้านแสลงโทน และยังของสำคัญเพิ่มเติม น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสที่เสี่ยงในการมีเชื้อ หน้ากากอนามัย ที่เพียงพอและสำคัญในการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านแสลงโทน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ทีมงานดำเนินตามแผนที่วางไว้คือ จิตอาสาทำความสะอาดให้โรงเรียนบ้านหนองบอนก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งได้การต้อนรับอย่างดีอีกเช่นเคย ทีมงานลงมือทำความสะอาดด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็น บริเวณห้องเรียน บนอาคารเรียน หน้าอาคารเรียน ถนนโรงเรียน ท่อระบายน้ำ โรงประชุม หน้าห้องน้ำ หน้าเสาธง สนามกีฬา และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่จุดสัมผัสเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น หลังจากจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณในโรงเรียนเสร็จแล้ว ทีมงานมอบเจลแอลกอฮอล์ที่จัดกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอนเช่นกัน และมอบหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม น้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่จุดเสี่ยง ไม้กวาดทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเช่นกับโรงเรียนบ้านแสลงโทน

ทางทีมงานตำบลแสลงโทนมีความตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือชุมชน อำเภอ จังหวัด รวมไปถึงประเทศชาติ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการใช้แรงที่มีอยู่พัฒนาและช่วยเหลืออย่างความเต็มใจ และขอขอบคุณผู้นำชุมชน คนในชุมชน โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียนบ้านหนองบอน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

รูปภาพการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมทำเจอลแอลกอฮอล์

กิจกรรมจิตอาสาปรับสภาพแวดล้อม

วีดีโอประจำตำบล
https://youtu.be/JfiJq5QbvuQ

อื่นๆ

เมนู