1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-สัปดาห์โควิดกิจกรรมสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโควิด-19 ในชีวิตประจำวันขั้นเบื้องต้น 

ID01-สัปดาห์โควิดกิจกรรมสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโควิด-19 ในชีวิตประจำวันขั้นเบื้องต้น 

ชื่อบทความ : สัปดาห์โควิดกิจกรรมสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือ และให้ความรู้            เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชีวิตประจำวันขั้นเบื้องต้น          ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน


 

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์โควิดสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือใช้เอง และมอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชีวิตประจำวันขั้นเบื้องต้น
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ตำบลแสลงโทน ขอตัวแทนมาร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ 2 คน โดยชาวบ้านทำกิจกรรมร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน โดยมีอุปกรณ์และวิธีการทำเจลล้างมือ ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์และส่วนส่วนผสม                                                            1. แอลกอฮอล์  ขนาด 1 ลิตร 4 ขวด
2. น้ำกลั่น ขนาด 1 ลิตร 2 ขวด
3. คาร์โบพอล 10 กรัม
4. กลีเซอรีน 500 มิลลิลิตร
5. TEA, สี, กลิ่นลาเวนเดอร์ หรือตามความสนใจ
6. กะละมัง หรืออุปกรณ์ใส่ส่วนผสมขนาดกลาง พร้อมไม้พาย
ขั้นตอนการทำเจลล้างมือ
1. ละลายผงคาร์โบพอลกับน้ำกลั่น 2 ขวด  คนจนเข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. จากนั้นเติม แอลกอฮอล์ 4 ขวด
3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ 500 มิลลิลิตร ผสมลงไปคนจนเข้ากัน (4 นาที)
4. เติม TEA 5 หยด ไตร เอทาโนลาไมน์ (สารทำความสะอาด)

5. หยดสี หรือกลิ่นตามความสนใจ เป็นอันเสร็จสิ้น

ความรู้ขั้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดังนี้
1. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
2. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ เช่น ลูกบิดประตู เป็นต้น
3. ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
4. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
5. ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง
6. ควรใส่หน้ากากอนามัย หากจำเป็นต้องออกไปในพื้นที่แออัด

   
     

 วิดีโอประกอบกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู