ชื่อบทความ : ID01 – แต่งเติมเพิ่มเสน่ห์หน้าบ้านน่ามอง

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่1 หมู่4 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน

ในพื้นที่ตำบลแสลงโทนเป็นชุมชนใหญ่และเก่าแก่มากจึงมีพื้นที่หน้าบ้านข้างบ้านค่อนข้างน้อยหรือบางบ้านก็ไม่มีพื้นที่เหลือเลยฉนั้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงให้ชาวบ้านรู้จักใช้พื้นที่หน้าบ้านข้างบ้านให้น่าอยู่น่ามองด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆ เอาของที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงตกแต่ง เช่น กระถาง ครุ โอ่ง ไห กาละมัง ยางรถยนต์ ขวดพลาสติก เศษไม้ ตอไม้เก่าๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้บ้านตัวเองดูร่มรื่นสวยงามน่ามองเพิ่มขึ้น แถมต้นไม้ ไม้ประดับบางชนิดยังช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์อีกด้วย ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

               รูปภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู